ای امید دل نا امیدان

0


ای امید دل نا امیدان تو مرادی و ما از مریدان
ما رو تو برسون به شهیدان
حسیــن

+
بی تو مگه دنیا دنیا میشه بی تو مگه رویا رویا میشه
دونه دونه اشکامون رو جمع کن بالاخره یه روزی دریا میشه

بگو که عشق حسینه هستت حرم آقا میکنه مستت
به حرف من وقتی میرسی تو که برسه به شیش گوشه دستت
***
آقام آقام آقام آقام حسینه
***
داشتی همیشه به من محبت من چی دارم آقا غیر زحمت
تو چی داری آقا غیر رحمت
حسیــن

+
نوکری شما خدایی خوبه در خونت آقا گدایی خوبه
اگه یه روزی همه آدم رو صدا کنند کربلایی خوبه

بگو که عشق حسینه هستت حرم آقا میکنه مستت
به حرف من وقتی میرسی تو که برسه به شیش گوشه دستت
***
آقام آقام آقام آقام حسینه
***
اون پری خوبه که تو هواته اون سری خوبه خاک پاته
اون دلی خوبه که کربلاته
حسیــن
+
کاش آقا اهل ریا نبودم آلوده و رو سیاه نبودم
اگه نبودش لطف خود تو به خدا روضه بیا نبودم

بگو که عشق حسینه هستت حرم آقا میکنه مستت
به حرف من وقتی میرسی تو که برسه به شیش گوشه دستت
***
آقام آقام آقام آقام حسینه
***

download-icon

پخش مداحی:

پاسخ دهید