بابا بابا نری زینبتُ تنها بزاری

0

( بابا ، بابا ، نری زینبتُ تنها بزاری …
بابا ، بابا ، می مونم بایه دنیا گریه زاری …

(هی زیر لبهات میخونی انا اِلیه راجعون
من التماست میکنم،یه شب دیگه پیشم بمون) ۲

بری … گریه و زاری،میشه … کارِ هر روزم
از این دردُ این غصه دارم بابا میسوزم

چشام خیسِ از اشکُ دلم بی قرارِ تو
برام سختهِ می بینم پدر حال زارِ تو ) ۲

علی بابای مظلومم …

( بابا ، بابا ، می دونم یه غمی توی چشاتِ
بابا ، بابا ، غمِ فاطمه بغضِ تو صداتِ )۲

( بار سفر آماده کن ، حالا که وقت رفتنِ
این زندگی هم بی پدر ، برام مثهِ جون کندنِ )۲

میدونم بابا دنیا ، برات پُر غمُ دردِ
بابا ، دوریِ مادر ، تو رو جون به لب کرده

داری زیر لب بازم ، بابا روضه میخونی
به یادِ غم مادر و در و دیوارِ خونی

علی بابای مظلومم …

بابا ، بابا ، واسه زخمِ سرِ تو بی قرارم۲
بابا ، بابا ، در و دیوارُ هی به یاد میارم

( اصلا مگه یادم میره ، چادرُ خاکِ کوچه رو
روی کبودُ زخمیُ حالِ خرابِ مادرُ ) ۲

توی کوچه ها مادر ، تو  رو هی صدا میزد
میدیدم که مرگش رو طلب از خدا میکرد

برام زنده شد بابا دوبارهِ غمِ مادر
بمون پیش من تا دِق نکردم دم آخر

علی بابای مظلومم …….

ای اهل دنیا ، آقام علی مظلومِ ……
نوحۀ زهرا ، آقام علی مظلومِ …..

download-icon

پخش مداحی:

پاسخ دهید