بازم میون روضه ها همدم اشک و اهم

0

بازم میون روضه ها همدم اشک و اهم
صدای ناله ای میاد مادر بی گناهم
+
دلم گرفته ابر چشام تو هوای گریه نم نمه
امون از این غم سینه زن مصیبت تو همه عالمه
چقدر شبای فاطمیه شبه شبای محرمه
***
مادرم وای مادرم وای
***
نمیدونی چقدر دل ادم و میسوزونه
که جای قبر مادر خودش رو هم ندونه
+
فقط نه تنها فاطمیه همیشه منم عزا دار تو
یه روز ایشاالله این دل من میرسه مدینه کنار تو
بیاد میبینه سینه زنی به پا شده دور مزار تو
***
مادرم وای مادرم وای
***
چی بهتر از این که منم همیشه زیر دینت
عنایت تو بود شدم یه نوکر حسینت
+
شبای جمعه باز پریشون میشه دل من توی روضه ها
شبای جمعه مادرمون روضه میخونه تو یکربلا
غریب مادر سر بریدن تو رو که بودی زیر دست و پا
***
مادرم وای مادرم وای
***

download-icon

پاسخ دهید