بقیع که خاکیه اما

0

بقیع که خاکیه اما ، تو دل برات حرم دارم
تو خواب رویا همیشه ، رو گنبدت سر میزارم

قلبم آتیش میگیره تا ، حرفِ حرم رو میارم
زائر ندارید که بیان ، رو قبرا شمع بزارن
کبوترا بالاشونو رویِ خاکا میزارن

پنجره ها ی بقیعُ ، وقتی با دستام میگیرم
دلم میخواد که واسۀ غربت آقام بمیرم

غصه م میگیره که یه روز غم به دلش نشوندن
خونَشو مثلِ فاطمه بین آتیش سوزوندن
بادستِ بسته آقامو تو کوچه ها کشوندن

وای مادرم … وای مادرم ….

download-icon

پخش مداحی:

پاسخ دهید