بِکَ یاالله

0

علی …. علی  …..

{( بِکَ یاالله … بِرسول الله …. ۲
به سر شکستۀ علی ولی الله … ) ۳ …

(نیمۀ شب اومدم تا ، برسونی به مرادم ۲
تو سرازیریِ قبرم ، برسه علی به دادم ۲ )۲

جنازمُ میبرن وادیُ السلامِ علی ۲
علی امام من استُ منم غلام علی … } ۲

( بِکَ یاالله …  بامین الله …
به کمبودیِ رخ اِنسیه الحُورا … ) ۲

همه آرزوم همینه ، تو شلوغی هایِ محشر ۲
که کسی فکر کسی نیست ، من باشم کنار مادر ۲

تمومِ احترام من به احترامِ علی ۲
علی امام من استُ منم غلام علی …

جنازمُ میبرن وادیُ السلامِ علی ۲
علی امام من استُ منم غلام علی …

هزار جان گرامی فدای نام علی

( بِکَ یاالله … به حسن مولا ۲
به سر بریدۀ امامِ عاشورا ۲) ۲

سال دیگه شب احیا عبد خوبِ خدا باشیم
پا رکاب اباصالح هممون کربلا باشیم …

با لبِ تشنه کشتنش به جرمِ نام علی
علی امامِ من استُ منم غلام علی

download-icon

پخش مداحی:

پاسخ دهید