بیرق یاحسین روی دوشم

0

بیرق یاحسین روی دوشم   حلقه ی نوکریه توی گوشم
آره درسته مشکی رنگ عشق  ولی وقتی برای تو میپوشم
+
اگه منو نمیخواستی نبودی دلبرم
اگه منو نمیخواستی نمی بردیم حرم
*** خواستیم که اومدم   پس نمی کنی ردم (۳) ***
غیر پرچم تو دست نمی گیرم   روضه برای هیچکس نمی گیرم
دلم رو خیلی به تو دادم  بجون مادرم پس نمیگیرم
+
اگه منو نمیخواستی نبود سینم کبود
اگه منو نمیخواستی که جام اینجا نبود
*** خواستیم که اومدم   پس نمی کنی ردم (۳) ***
اسمت از روی لبهام نمی افته  بابام از تو برام خیلی می گفته
خدا رو شکر مادرت رو من رو   به غلامی خونت پذیرفته
+
اگه منو نمیخواستی نمیشناختم تو رو
اگه منو نمیخواستی میگفتی که برو
*** خواستیم که اومدم   پس نمی کنی ردم (۳) ***

download-icon

پخش مداحی:

پاسخ دهید