دل دل تو رو میخواد

0

حرم حرم ای دل ای دل

كبوترم ای دل ای دل

حرم نرم خونه ام اونجاست

كجابرم ای دل ای دل

حرم حرم ای دل ای دل

قلبم وقف حرم

فدای سرتو سرم

تا عمر دارم آقا

خادم علی اكبرم

در شور و گریه ام

با ذكر یا بنیه ام

آدم شدم بگم

سگ در رقیه ام

مدد مدد یا رقیه

شبیه زهرا رقیه

ان شاء الله یك شب جمعه

بریم حرم با رقیه

حرم حرم ای دل ای دل

باز طاقتم بده

شراب هیئتم بده

باز طاقتم بده

چایی هیئتم بده

بهتر مستی كنم

یه ذره تربتم بده

دل در تاب و تبه

مستی دلم هرشبه

اون تربت كه می گن

خاك چادر زینبه

خدا خدا حق زینب

مدد بده كه مرتب

بگم حسین و بمیرم

تاكربلا باشم امشب

حرم حرم ای دل ای دل

قلبم وقف حرم

فدای سرتو سرم

تا عمر دارم آقا

خادم علی اكبرم

در شور و گریه ام

با ذكر یا بنیه ام

آدم شدم بگم

سگ در رقیه ام

مدد مدد یا رقیه

شبیه زهرا رقیه

ان شاء الله یك شب جمعه

بریم حرم با رقیه

حرم حرم ای دل ای دل

download-icon

پخش مداحی:

پاسخ دهید