دوسش دارم یه عالمه

0

دوسش دارم یه عالمه
دختر پادشاهمه
گدایی در شما
کار هزارتا حاتمه
هزارتا حاتمم کمه
کار تموم عالمه
اگر چه شهره هستم
به درد بی نوایی
به قالی سلیمان
ندارم اعتنایی
چرا که من غباره
قالی روضه هاتم
غلام حلقیه گوشو
نوکر نوکراتم
انا کلب الرقیه
انا کلب الرقیه
حسین
حسین
حسین

download-icon

پخش مداحی:

پاسخ دهید