رفتی ای مسافر بی من

0
رفتی ای مسافر بی من
من کجاها رفتم بی تو ….
رفتی با اباالفضل و من
با یتیما رفتم بی تو ….

تنت رویِ خاکا جاموندو
سرت رویِ نی همراهم بود
صدایِ علی تو فریادم
صدا مادرم ، آهم بود

چهل روزِ ، چهل ماهِ ، چهل سالِ
دلِ زینب ، کنار تو ، تو گودال ِ۲ }۲

لحظه لحظه بی تو در دل
عالم و تحمل کردم ….
هر جایی که در موندم
به مادرم توسل کردم …

غمی که من از اینجا بردم
تو شام بلا سنگین تر شد
رقیه به شب تو ویرونه
جلو چشمایِ من پرپر شد

منو گریه ، منو زاری ، منو ناله
دلِ زینب ، کنار تو ، تو گودالِ

چهل روزِ ، چهل ماهِ ، چهل سالِ
دلِ زینب ، کنار تو ، تو گودالِ

به کوچه ها تکرارِ
اون همه کبودی بودم …
بی تو و اباالفضل بینِ
اون همه یهودی بودم …

سرت رو نِیُ ، دستایِ من
مثه حلقۀ انگشتر شد …
اومد از رو نی پایین اما
تو طشتِ طلا زخمی تر شد …

جایِ زنجیر ، هنوز رو این ، پر و بالِ
دلِ زینب ، کنار تو ، تو گودال

چهل روزِ ، چهل ماهِ ، چهل سالِ
دلِ زینب ، کنار تو ، تو گودالِ

 

download-icon

پخش مداحی:

پاسخ دهید