صحبت اربعین میدونی

0

معلومه از چشام پریشونی
صحبت اربعین میدونی۲
میخوام برم اضافه شم آقا منم به اون ارتش ملیونی ۲
بخر ازم نوکریمو
نگاه نکن به بدیمو
بده تو رو جون زهرا
اذن پیاده رویمو
به دستای سردار ام البنین حرم اربعین حرم اربعین۳
حرم اربعین اربعین اربعین
***
میبینم اشک آسمونا رو
تو اون مسیر پیر وجوونها رو ۲
تابرسم به کربلا آقا با گریه میشمارم ستونها رو
یه حرفی موندهذتو سینم
نیتم اربعین است
اینه که شاید تو اون راه
یه بار آقامُ ببینم
به زهرا نزن دیگه رومُ زمین
حرم اربعین حرم اربعین ۳
حرم اربعین اربعین اربعین
***
روی لباس ذکر حسین جانه
این حرف بچه های ایرانه۲
تا ستون هزار یک امسال قرار نوکرای سلطانه ۲
امام رضا نفسامه
دست خودش کربلامه
روی مسیر روی دوشم
پرچم سبز آقامه
بیا دست خالی من رو ببین
حرم اربعین حرم اربعین ۳
حرم اربعین اربعین اربعین

download-icon

پخش مداحی:

پاسخ دهید