غریب گیر آوردنت

0

غریب گیر آوردنت ….
تشنه سر بریدنت ….
وای بمیره مادرت ….
وای بمیره خواهرت ….

غریب گیر آوردنت ….

شمر نشست رو بدنت …
سر از قفا بریدنت ….
جلو چشای دخترت …..
تشنه سر بریدنت …..

رو خاکا کشیدنت ….
غریب گیر آوردنت ….
وای بمیره خواهرت …
لشکری ریخت روی سرت ….

راس تو میرود ، بالای نیزه ها
من زانو میزنم ، در پای نیزه ها …

آه ای ستاره ی ، دنباله دار من …
زخمی ترین سر ، نیزه سوار من …

ای حسینم،ای حسینم،ای ضیاء هر دو عینم …

با گریه آمدم ، اطراف قتلگاه
گفتی که خواهرم ، برگرد خیمه ها …

بعد از دقایقی ، دیدم که پیکرت
بی سر فتاده و ، بر نیزه ها سرت …

عمه جانم،عمه جانم،عمه جان قد کمانم ….

download-icon

پخش مداحی:

پاسخ دهید