مظلوم عالم یعنی

0

( مظلومِ عالم یعنی
اونی که دو دستش بسته هست
رَمق نداره خیلی خسته است
دِلش همیشه توی کوچه هست

مظلوم عالم یعنی
جلو چشاش زَنش پر پر شد
نظارهِ گر میخ در شد
هرکسی از راه رسید شر شد ) ۲

( ابر بهارِ و می باره ، سرُ بِرویِ چاه میزاره
کسی به جز حسن از حالِش خبر نداره ) ۲

مظلوم ِعالَم حیدر …

مظلوم عالم یعنی
تویِ تعجب و تو حیرت
یعنی یه عده ای بی غیرت
رَدِ کشیدۀ رو صورت

مظلوم عالم یعنی
سی سالِ که سکوتش دادِ
گُلش روی زمین افتاده
محسنشُ و از دست داده

زمینُ آسمون گریونه دنیاش دیگه مثه زندونه
حالِ دلِ بابا رو امشب حسین می دونه

( ابر بهارِ و می باره ، سرُ بِرویِ چاه میزاره
کسی به جز حسن از حالِش خبر نداره ) ۲

مظلوم ِعالَم حیدر …

مظلوم عالم یعنی
زینبش و اِسارت بردن
سرِ داداشش و آوردن
با طعنه هی شراب میخوردن

مظلوم عالم یعنی
نوه شو یکی کنیز خونده
یه شب از قافله جا مونده
یه بی حیا اون و آزرده

ای صیدِ بی بالُ پر شافعِ روز محشر
حسین ابا عبدلله ، غریبِ مادر …

حسینِ غریبِ مادر …..

download-icon

پخش مداحی:

پاسخ دهید