نگفتی من دل دارم

0

{ نگفتی من دل دارم ، رفتی
نگفتی دختر داری ، رفتی
بدون اینکه بار غم رو
از رو دلم برداری رفتی …

( حالا من بدونِ تو کجا برم
حالا من بدونِ تو چیکار کنم
اینقد گریه میکنم که نیمه شب
از خواب ناز سرتو بیدار کنم ) ۲

( آه ، آه ، آه … دلم بابا ….
آه ، آه ، آه … سرم بابا
از بس زدنم کمرم بابا ) ۳ }۲

حسین ……

( ندیدی ما رو رویِ ناقه
دیدم رها شد موهات در باد
سرم رو پایِ عمه بود که
از رویِ نیزه سر تو افتاد ۲) ۲

کاش میشد سر تورو بغل کنم
کاش میشد سر تورو رها کنه
بابا کی دلش اومد که اینجوری
رگ هایِ گَردنتو جدا کنه

آه ، آه ، آه … سرم خونی
آه ، آه ، آه … سرت خونی
گفتی که میری ماه مهمونی

( آه ، آه ، آه … دلم بابا ….
آه ، آه ، آه … سرم بابا
از بس زدنم کمرم بابا )۲

حسین حسین …….

یادم نمیره دشمنت میگفت
بالایِ نی میبینی باباتو
رو نیزه دیدم چشمات وا بود
هیچکی نبود بِبَنده چشماتو

میدیدی که بچه هاتو تو دستُ پا
میدیدی که بچه هاتو تو آتیشن
میدیدی رو خارایِ اون بیابونا
دارن دختراتو بابا میکِشن

آه ، آه ، آه … دویدم من ۲
آه ، آه ، آه … بُریدم من
دندون شکستتو دیدم من ۲

( آه ، آه ، آه … دلم بابا ….
آه ، آه ، آه … سرم بابا
از بس زدنم کمرم بابا )۲

نگفتی من دل دارم ، رفتی
نگفتی دختر داری ، رفتی
بدون اینکه بار غم رو
از رو دلم برداری رفتی …

حالا من بدونِ تو کجا برم
حالا من بدونِ تو چیکار کنم
اینقد گریه میکنم که نیمه شب
از خواب ناز سرتو بیدار کنم

( آه ، آه ، آه … دلم بابا ….
آه ، آه ، آه … سرم بابا
از بس زدنم کمرم بابا ) …..

download-icon

پخش مداحی:

پاسخ دهید