هم پیاله هم هیئتی

0

هم پیاله هم هیئتی می مون می حسینه
هم پیاله هم هیئتی دلمون پی حسینه
من عاشق توام  دلیل بندگی
نگاهتو پس نگیر  میپاشه زندگی
زندگیم از توئه اقرار میکنم
روی دیوونگیم اصرار میکنم
*** ارباب بی کفن ***
هم پیاله هم هیئتی  پشت هم بایستیم
هم پیاله هم هیئتی  شما ها غریبه نیستین
هم پیاله هم هیئتی  تو برادری نه غیره
هم پیاله هم هیئتی   بگو صاحبمون حیدره
+
دیدی گذشتمو  گرفتی دستمو
از روضه هات دارم تموم عالمو
چشاتو بر ندار از روی نوکرت
وقف عزا شده گلوی نوکرت
دنیا رو گشته ام میکم همین و بس
بین همه خوبان حسین یه چیز دیگه ست
*** ارباب بی کفن ***
هم پیاله هم هیئتی من و تو به شور وشینیم
هم پیاله هم هیئتی  هر دومون سگ حسینیم
هم پیاله هم هیئتی بگو عشقمه ابالفضل
هم پیاله هم هیئتی بگو صاحبمونه ابالفضل
+
در جریانیو خون منی حسین
میگم هزار دفعه جون منی حسین
سر تو روی نی ارباب بی کفن
تو قتلگاه تو رو حرومیا زندن
شیب الخضیب حسین خدالتریب حسین
الشمر جالسون صدرالغریب حسین

یارالی آقام
+++
من می دویدم به سوی شمر بی حیا
من می دویدم نفس زنان به قتلگاه

خودم می دیدم حرمت قدسی تو شکست
خودم می دیدم بروی سینه ات نشست

download-icon

پخش مداحی:

پاسخ دهید