سقا و علمدار ِ سپاه ِ حسین

0

سقا و علمدار ِ سپاه ِ حسین
امید و پناه ِخیمه های حسین
دریا دل ِ بی بدیل ِ لشكر عشق
سردار ِ دلاور توی راه ِ حسین
راه افتاده، سمت دریا امیر دلها
مشك و داده،سكینه تو دستای سقا
هی می خونه،مددی یا حضرت زهرا
گرفته راه ِ دریا
امید ِ نا امیدا
تو دستش یك علم با
یه مشك ِ خالی سقا
علمدار ای علمدار….
مشك و پر آب كرد و داره می بره
شمشیر عدو پیكرش و بدره
دستاشو همی مشك و به سینه گرفت
داره تیرها رو به جون و دل می خره
مشك پر اشك،می باره مثه چشای ِ ساقی
بین این مشك قطره آبی نمونده باقی
داغ عباس،رو دل ِ آقا زده چه داغی
پیچیده بوی ِ زهرا
میونهِ دشت و صحرا
حسین داره می بوسه
دو دست ِ پاك ِ سقا
علمدار ای علمدار….

download-icon

پخش مداحی:

پاسخ دهید