برچسب : لطمه زنی

nariman-panahi
0

متن مداحی “غریب گیر آوردنت” از نریمان پناهی و فایل مداحی آن را می توانید از ادامه مطلب بخوانید و دانلود نمایید

ادامه
einyfard
0

متن مداحی “هم پیاله هم هیئتی” از حسین عینی فرد و فایل مداحی آن را می توانید از ادامه مطلب بخوانید و دانلود نمایید

ادامه
من زینبم
0

متن مداحی “ من زینبم” از محسن صائمی و فایل مداحی آن را می توانید از ادامه مطلب بخوانید و دانلود نمایید

ادامه
nariman-panahi
0

متن مداحی “لب گودال پیکر افتاده” از نریمان پناهی و فایل مداحی آن را می توانید از ادامه مطلب بخوانید و دانلود نمایید

ادامه
shoor
0

لطمه زنی چیست؟ نظر مراجع در رابطه با این موضوع چیست؟چه روایاتی در مورد لطمه زنی وجود دارد؟

ادامه