برچسب : چهارده معصوم

mykarbalalogo
20

نزدیکی عید اهل بیت و غدیر ما را برآن داشت تا نکاتی چند در دو اصل خطیر ولایت و برائت بیان کنیم. تا حدود و بایسته های آن به وضوح روشن شود و چراغ راه محبان راستین اهل‌بیت عصمت و طهارت باشد .

ادامه